Quạt bàn Asia

Showing all 7 results

 • QUẠT BÀN ASIA B12001

  B12001
  Mô tả ngắn

  QUẠT BÀN ASIA B12001

  Thương hiệu Việt Nam 

  Đường kính cánh: 30 cm

  Lưu lượng gió: 44.7 m3/phút

  Công suất: 40W

  Công tắc xoay 3 tốc độ

  Bảo hành chính hãng 24 tháng

  Giao hàng miễn phí trong phạm vi 10km(tính từ kho công ty) 

  Riêng Thủ Đức, Quận 2, Quận 9 miễn phí cho mọi khoảng cách.

  Áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 500k trở lên.

  440,000₫
 • QUẠT BÀN ASIA B12004

  B12004
  Mô tả ngắn

  QUẠT BÀN ASIA B12004

  HẾT HÀNG

  Thương hiệu Việt Nam 

  Đường kính cánh quạt: 30 cm

  Lưu lượng gió: 45 m3/phút

  Công suất: 45W

  Công tắc xoay 3 tốc độ

  Bảo hành chính hãng 24 tháng

  Giao hàng miễn phí trong phạm vi 10km(tính từ kho công ty) 

  Riêng Thủ Đức, Quận 2, Quận 9 miễn phí cho mọi khoảng cách.

  Áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 500k trở lên.

  340,000₫
 • QUẠT BÀN ASIA B12005

  B12005
  Mô tả ngắn

  QUẠT BÀN ASIA B12005

  Thương hiệu Việt Nam

  Đường kính cánh quạt: 30 cm

  Lưu lượng gió: 38.4 m3/phút

  Công suất: 40W

  Công tắc xoay 3 tốc độ

  Bảo hành chính hãng 24 tháng

  Giao hàng miễn phí trong phạm vi 10km(tính từ kho công ty) 

  Riêng Thủ Đức, Quận 2, Quận 9 miễn phí cho mọi khoảng cách.

  Áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 500k trở lên.

  290,000₫
 • QUẠT BÀN ASIA B16001

  B16001
  Mô tả ngắn

  QUẠT BÀN ASIA B16001

  HẾT HÀNG

  Thương hiệu Việt Nam

  Đường kính cánh: 40cm

  Lưu lương gió: 71.2 m3/phút

  Công suất: 55W

  Công tắc xoay 3 tốc độ

  Bảo hành chính hãng 24 tháng

  Giao hàng miễn phí trong phạm vi 10km(tính từ kho công ty) 

  Riêng Thủ Đức, Quận 2, Quận 9 miễn phí cho mọi khoảng cách.

  Áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 500k trở lên.

  490,000₫
 • QUẠT BÀN ASIA B16003

  B16003
  Mô tả ngắn

  QUẠT BÀN ASIA B16003

  HẾT HÀNG

  Thương hiệu Việt Nam

  Đường kính cánh quạt: 44.8 m3/phút

  Công suất: 45W

  Công tắc xoay 3 tốc độ

  Bảo hành chính hãng 24 tháng

  Giao hàng miễn phí trong phạm vi 10km(tính từ kho công ty) 

  Riêng Thủ Đức, Quận 2, Quận 9 miễn phí cho mọi khoảng cách.

  Áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 500k trở lên.

  380,000₫
 • QUẠT BÀN ASIA B16017

  B16017
  Mô tả ngắn

  QUẠT BÀN ASIA B16017

  Thương hiệu Việt Nam

  Đường kính cánh quạt: 40 cm

  Lưu lượng gió: 71.2 m3/ phút

  Công suất: 45W

  Công tắc xoay 3 tốc độ

  Bảo hành chính hãng 24 tháng

  Giao hàng miễn phí trong phạm vi 10km(tính từ kho công ty) 

  Riêng Thủ Đức, Quận 2, Quận 9 miễn phí cho mọi khoảng cách.

  Áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 500k trở lên.

  610,000₫
 • QUẠT BÀN ASIA B18001

  B18001
  Mô tả ngắn

  QUẠT BÀN ASIA B18001

  Thương hiệu Việt Nam

  Đường kính cánh quạt: 40 cm

  Công suất:75W

  Lưu lượng gió: 93.2 m3/phút

  Công tắc nhấn 3 cấp độ

  Bảo hành chính hãng 24 tháng

  Giao hàng miễn phí trong phạm vi 10km(tính từ kho công ty) 

  Riêng Thủ Đức, Quận 2, Quận 9 miễn phí cho mọi khoảng cách.

  Áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 500k trở lên.

  870,000₫
Giao Hàng Miễn Phí 3 Quận: Thủ Đức + Quận 9 + quận 2 (cho đơn từ 500K)